< >
King of the Hill (KotH) är ett intensivt nytt spelläge fokuserat kring en enda kontrollpunkt som måste försvaras i tre minuter. Då spelet inleds är kontrollpunkten initialt stängd - efter ett litet tag kommer den att öppnas för att fångas av endera laget. När kontrollpunkten är fångad av ett lag börjar en tre minuters nedräkning. Om det andra laget lyckas fånga tillbaka punkten börjar deras nedräkning medan det andra lagets klocka stannar vid erövringstidpunkten.
Viadukt är en helt ny karta särskilt byggd för KotH som utspelar sig utanför ingången till en hemlig underjordisk bas. Viadukt är också den första Team Fortress kartan som utspelar sig under ett snöfall. Båda lagen startar vid foten av en liten kulle och måste klättra för att komma till kontrollpunkten på toppen av kullen. De olika höjderna på kartan och antalet rutter till kontrollpunkten garantera frenetiska strider allteftersom kontrollpunkten byter ägare under spelets gång.
English  |  Français  |  Deutsch  |  Italiano  |  Español   |  Svenska  |  Русский